Pozovite nas +387 57 432-922 · cajevickomerc@gmail.com

UKRATKO O NAMA

“Čajević – komerc“ d.o.o. Sokolac je preduzeće koje se bavi preradom drveta 21 godinu. Sastoji se od proizvodnog pogona za primarnu i finalnu preradu drveta i pratećih funkcija (tehnička priprema proizvodnje, marketing, finansije i računovodstvo, prodaja i nabavka, pravni, kadrovski i opšti poslovi), kontrola, u okviru koje je skladište i otprema kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti.
51
zaposlen radnik
2500
kvadrata proizvodnih pogona
1500
kvadrata skladišnog prostora
21
godina sa Vama

Tržište

Osnovno tržište za naše proizvode su zemlje Ex Jugoslavije, a u manjoj mjeri tržište Evropske Unije i UAE.

Povjerenje kupaca

Presudni faktor koji opredjeljuje naše kupce za saradnju su kvalitet proizvoda i poštovanje ugovorenih rokova isporuke.

Tehnologija

“Čajević – komerc“ d.o.o. raspolaže sa savremenom tehničko-tehnološkom opremom visoke produktivnosti.

Promotivna strategija

Promotivna strategija se sastoji od kvalitetnog proizvoda i poštovanja rokova isporuke, stoga kupci sami jedni drugima preporučuju pouzdanog dobavljača

Zaposleni

Preduzeće je započelo poslovanje sa 3 radnika, proširenjem kapaciteta i proizvoda danas zapošljava 51 radnika.

Objekti

Fabrika se prostire na oko  2500m2 proizvodnih pogona i oko  1500mskladišnog prostora.

LOKACIJA

Imate pitanje?

Imate pitanje?

Pozovite nas:
057 432 922

Želite ponudu?

Želite ponudu?

Pišite nam:
cajevickomerc@gmail.com

Želite da pogledate naše proizvode?

Želite da pogledate naše proizvode?

Dođite na adresu:
Dikalji bb, Sokolac