Pozovite nas +387 57 432-922 · cajevickomerc@gmail.com

Istorija preduzeća

Istorija preduzeća

“Čajević – komerc“ d.o.o. Sokolac je preduzeće koje se bavi preradom drveta 21 godinu. Sastoji se od proizvodnog pogona za primarnu i finalnu preradu drveta i pratećih funkcija (tehnička priprema proizvodnje, marketing, finansije i računovodstvo, prodaja i nabavka, pravni, kadrovski i opšti poslovi), kontrola, u okviru koje je skladište i otprema kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti.

Sjedište preduzeća je na Sokocu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Preduzeće je osnovano  11.8.1997. godine i bavilo se primarnom preradom drveta do 2005. godine kada počinje sa većim stepenom finalizacije. Početkom 2005. godine krenuli smo u finalizaciju i počeli sa proizvodnjom brodskog poda, lamperije, elemenata za vratna krila i elemenata za građevinsku stolariju. Da bi 2008. godine proširili proces proizvodnje i počeli sa proizvodnjom unutrašnjih i ulaznih vrata, baštanskih i klub stolova.

Preduzeće je započelo poslovanje sa 3 zaposlena radnika, sa stalnim povećanjem  proizvodnje, proširenjem kapaciteta i uvođenjem novih proizvoda, danas zapošljava 51 radnika.

Promotivna strategija našeg preduzeća se sastoji od kvalitetnog proizvoda i poštovanja rokova isporuke što dovodi do toga da kupci sami jedni drugima preporučuju pouzdanog dobavljača tako da smo u situaciji da izaberemo saradnju sa stabilnim i ozbiljnim kupcima na duži rok.

Presudni faktor koji opredjeljuje naše kupce za saradnju su kvalitet proizvoda i poštovanje ugovorenih rokova isporuke. Na trećem mjestu je cijena proizvoda.

Fabrika se prostire na oko  2500  m2 proizvodnih pogona i oko  1500 m2 skladišnog prostora.

“Čajević – komerc“ d.o.o. raspolaže sa savremenom tehničko-tehnološkom opremom visoke produktivnosti.

Koristeći raspoložive resurse i dosadašnja iskustva u preradi drveta, permanentno razvijamo nove proizvode i tehnologije radi osvajanja novih  i zadržavanja postojećih tržišta.

Osnovno tržište za naše proizvode su zemlje Ex Jugoslavije, a u manjoj mjeri tržište Evropske Unije i UAE.

U budućnosti ne namjeravamo mijenjati strukturu naših proizvoda u smislu materijala ali imamo namjeru još više poboljšati kvalitet kao i paletu proizvoda.